הלל לזוגיותלמי שהביא אותי
אותך
אותנו

למי שהביא

למי שיצר אותי
אותך
אותנו

למי שיצר

הלל להתכנסות
למי שכינס אותך איתי
למי שכינס אותי איתך
אותנו


הלל להתכנסות

הלל דאגה
למי שדואג שישאר
למי שדואג שיגמר
למי שדואג

נגמר(בעקבות התערוכה של תומר ספיר בגלריה שלוש, אוצר אבי לובין, ינואר 2018)

תגובות